Shi Hanqing

Shi Hanqing
Champion of 2006 Chinese 8-Ball Tournament Champion of 2012 World Chinese 8-Ball Invitational Tournament Pujiang Station Champion of 2016 World Chinese 8-Ball Masters Weihai Station