Shen Chongyang

Shen Chongyang
3rd of 2016 World Chinese 8-Ball Grand Final